In de Bijbel staat dat Jezus Zijn leven gaf als een losprijs voor velen (bv. Mattheüs 20:28). Zo verlost Hij de gelovigen uit de macht van de zonde en geeft Hij eeuwig leven. Maar je kunt de vraag stellen: aan wie heeft Hij de losprijs betaald?

Als je een duur voorwerp bij de pandjesbaas brengt, krijg je het weer terug als je de losprijs betaald: de lening plus de rente die je verschuldigd bent. Als Jezus ons heeft losgekocht, is de volgende vraag die bij ons bovenkomt: aan wie heeft Hij betaald dan? Wie is de pandjesbaas?

Verschillende opvattingen

Het eerste antwoord dat daarop is gegeven, is: de duivel. Want wij liggen gevangen in de zonde. De duivel is de overste van deze wereld. Dat kan de gedachte doen postvatten dat de duivel de pandjesbaas is. Toch klopt dat niet. De simpelste manier om dat te zien is dit: God is aan niemand iets schuldig, zeker niet aan de duivel. De duivel heeft geen claim op God.

Het tweede antwoord dat daarop gegeven is: er is geen pandjesbaas. ‘Loskopen’ is een vergelijking, en elke vergelijking loopt op een gegeven moment spaak. Voer het niet te ver door. Voor dat antwoord heb ik al meer sympathie, maar ik geloof toch niet dat het klopt.

God is de pandjesbaas

Het derde antwoord, waarvan ik geloof dat het klopt, is dit: God is de pandjesbaas. Daarvoor zie ik de volgende aanwijzingen in de Bijbel:

De hele Drie-eenheid is erbij betrokken

Dus wat aan het kruis gebeurt is dit: de Zoon geeft zichzelf als losprijs aan de Vader. Dat gebeurt door de Geest (Hebreeën 9:14: «Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft«). Dus aan het kruis zien we de hele Drie-eenheid aan het werk. Wij zien de liefde van de Zoon, de liefde van de Geest, maar ook de liefde van de Vader die de band met ons herstellen wilde. Gods geschonden eer wordt hersteld door Hemzelf, zodat wij een eeuwige verlossing zouden ontvangen. Daardoor mogen wij voorbij de dood uitkijken naar een eeuwig leven met Hem. Wat een Evangelie! Leeft je er niet aan voorbij? Aanvaard in geloof het offer van Jezus om jou te verlossen.

Wees niet bang, maar geloof

Dat Jezus de losprijs betaald heeft, is geweldig nieuws. Het geeft zo’n zekerheid. Ik luisterde eens naar een prachtig interview met een oude dame, die lang in de kerk actief was geweest. Maar van een antwoord werd ik verdrietig. ‘Bent u een christen?’, werd haar gevraagd. ‘Ik doe mijn best’, was haar antwoord. Nee, nee, nee. Niemand wordt een christen door z’n best te doen. Niemand loopt zelf dat pandjeshuis uit. Als je ‘ja’ antwoordt op de vraag of je christen bent, is dat geen gebrek aan bescheidenheid. Het is gewoonweg een blijk van vertrouwen in Christus, die aan het kruis een volkomen verlossing teweegbracht.

Wie gelooft in een volkomen verlossing kan geloofszekerheid hebben. Christus heeft alles gedaan. ‘Bent u een christen? Ik doe mijn best.’ De gedachte daarachter is: Heb ik wel genoeg gedaan? ‘Bent u een christen? Ik hoop het.’ De gedachte daarachter is: Heb ik wel goed genoeg geloofd? Geloofsonzekerheid kijkt telkens weer naar jezelf en naar je eigen tekortkomingen. Maar een Bijbels geloof kijkt naar de eeuwige verlossing die Christus heeft gebracht. ‘Vrees niet, geloof alleen‘, zei de Here Jezus tegen Jaïrus. Zie het kruis waaraan de Here Jezus hing. Ook nu nog zegt Hij het tegen jou: ‘vrees niet, geloof alle

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *